Yalıtım Yaptıran Konut Yöneticileri Yalıtımı Herkese Tavsiye Ediyor

Konut Yöneticileri için Yalıtım

Yalıtım Yaptıran Konut Yöneticileri Yalıtımı Herkese Tavsiye Ediyor

Tüm branşları ile yalıtım, barınmadan, çağdaş yaşam koşullarına geçişin temel göstergesi. Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakları verimli kullanarak, insan güvenliğine ve çevre sağlığına duyarlı yapılarla, yaşam kalitesi ve konfor koşullarının arttırılmasını sağlamak ve yarınlarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak misyonumuzla çalışan şirketimiz, yalıtım bilincini yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu çerçevede konut yöneticilerimizin yalıtım alanında bilinçlenmelerini sağlamak, dikkatlerini çekmek için web sitemizin bu bölümünü konut yöneticilerine ayırdık. Bina yöneticilerinin yalıtım konusundaki bilinci, yalıtım kararının alınmasında, uygulanmasında büyük önem taşımaktadır. Yalıtım yapılmasına bina sakinlerini ikna etme işi büyük oranda onlara düşmektedir. Yalıtım konusunda bilgi vermeyi, doğru yönlendirmeyi yapmayı, yalıtım uygulamalarının yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmasını hedefleyen Dekosan, bu alanda konut yöneticilerimize yardımcı olmayı sürdürecektir.

Hazırladığımız bu bölümde, yalıtım yaptırmış bina yöneticilerinin de görüşlerine yer verdik. Yalıtım uygulamasını doğru yaptırmış yöneticilerimiz yalıtımı herkese tavsiye ediyor, sağladıkları konfor ve tasarrufa, konutlarının değer kazandığına dikkat çekiyorlar. Yalıtım uygulamasında doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve doğru firma ile çalışmanın öneminin altını çiziyorlar.

İnsanlarımızın sağlıklı, güvenli, konforlu, enerji verimli binalarda yaşamalarının ön koşulu olan yalıtımın tüm binalarımızda uygulanması için sektör olarak elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Devletimizin, yalıtımın uygulamalarının yaygınlaşması için teşvik modellerini hayata geçirmesi gerekmektedir. Çünkü, yalıtım hamlemiz sektörümüzün hızlı kalkınma hareketini tetikleyecek ülkemiz gelişimine, çağdaşlaşmamıza katkımızı yükseltecektir.

Yalıtım, sağlıklı ve güvenli yapılar için en öncelikli konular arasında yer almaktadır. Isı, su, ses, yangın ve tesisat yalıtımı bir bütün olarak tüm yapılarımızda yer almalıdır. Yalıtım sektörlerimiz, ülkemizin gelişiminden güç alarak hızla yükselme potansiyelindedir. Hedefimiz, ülkemizin ihtiyaçları, alışkanlıkları, olanakları ile uyumlu bilimsel doğrular ile desteklenen programlarla üretici, bayi, uygulamacı ve halkımızın bilinçlenmesi hamlesidir.