Mantolama uygulamasına geçilmeden önce dikkat edilmesi gerekenler

ISI YALITIMI NASIL YAPILIR

Mantolama uygulamasına geçilmeden önce dikkat edilmesi gerekenler

- Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanları uygulama sırasında zarar görmemesi için bu bölümler üzerleri örtülerek korunmalıdır.

- Mantolama yapılacak yüzeyler nemli olmamalı, döşeme ve sıvalar kurumuş olmalıdır.

- Mantolama yapılacak binalarda nem ve rutubet önlenmiş olmalıdır.

- Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm. dışarıda olmalıdır.

- İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğu sistem kalınlığına uygun olmalı, işçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafe yeterli olmalı ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden (delikler eğri açılarak) su sızması engellenmelidir.

Cepheyi güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılması önerilmektedir.
Sorunsuz bir uygulama ve rayat çalışma ortamı sağlamak için dış cephe yalıtım sistemine ait elemanlar uygun bir şekilde depolanmalıdır.

Çalışma süresi boyunca yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin kuru ve serin ortamda, +5°C ile +30°C arasında saklanmasına özen gösterilmeli; profil donatı filesi gibi diğer sistem bileşenleri deforme olmayacak şekilde muhafaza edilmeli ve özellikle ısı yalıtım levhaları üzeri kapalı olacak şekilde depolanmalıdır.

Ürünlerin raf ömürleri için kuru ve serin ortamda, ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 6 ay, astarlar ve diğer son kat alternatifleri için ise kuru ve serin ortamda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uygulamaya başlamadan önce ve uygulama aşamasında taşyünü levhalar nemden korunmalı, polistiren esaslı ısı yalıtım malzemeleri olan Ekstrüde Polistren (XPS) ve Ekspande Polistren (EPS) ısı yalıtım malzemeleri ise uzun süre güneşin zararlı etkenlerine karşı açıkta bırakılmamalıdır. Yapıştırılan levhalar uzun süre kaplamasız olarak güneşe maruz kalacaksa cepheler örtülerek, levhalar güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmalıdır.

Yüzeylerin Teşhis Edilmesi ve Hazırlığı

Yüzey temizliği testi:


Sağlıklı bir uygulama için yüzey temiz olmalıdır. Yüzeydeki toz ve rutubet kontrolü için elle ve/veya siyah bir bezle yüzeylerin üzerinden geçilmelidir.

Yüzey sağlamlık testi:


Uygulamadan sonra yüzeyden kopmalar ve dolayısıyla çatlaklar oluşmaması için yüzey sağlam olmalıdır. Sert ve sivri uçlu bir aletle birçok noktadan gelişigüzel ve farklı derinliklerde yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmelidir.

Yüzey emiciliği testi:


Emiciliği yüksek yüzeylerde yapıştırma harcının erken kuruma ve dökülme riski ortadan kaldırılmalıdır. Bir fırçayla yüzey ıslatılıp yüzeylerin nem oranı ve su emiciliği kontrol edilmelidir.

Yüzey düzgünlüğü testi:


Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için uygulama yapılacak yüzey düzgün olmalıdır. Mastar ve şakül yardımıyla yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. Kaçıklık veya düzgünsüzlükler kaba sıva ile giderilmelidir.
Bu testler, bina üzerinde farklı yerler örnek alınarak yapılmalıdır.

Yüzeyin teşhisinden ve uzun ömürlü bir ısı yalıtım uygulaması için gerekli tüm önlemler alındıktan sonra yüzey, böcek, kemirgen hayvanlar vb. yerleşmiş canlılardan ve yuvalarından mutlak suretle arındırılmalıdır.

SUBASMAN PROFİLİNİN YERLEŞTİRİLMESİ


İpinde ve terazisinde olmasına dikkat edilerek, kullanılan yalıtım levhasının kalınlığına göre seçilen subasman profili, en fazla 50 cm. aralıklarla subasman profili montaj seti yardımı ile yüzeye sabitlenir. Ayrıca, duvar ile subasman profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıklardaki plastik takozlar kullanılabilir. Köşe bağlantıları ise, subasman profillerinin köşeye uygun olarak açılı kesilmesiyle oluşturulur.

ISI YALITIM LEVHALARININ DÖŞENMESİ


Çimento esaslı weber.therm grubu yapıştırma harçları, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm. kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır. Ortada kalan bölüme 3 büyük parça harç noktasal olarak uygulanır. Isı yalıtım levhası yüzey alanının %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir.

ISI YALITIM LEVHALARININ DÜBELLENMESİ


Dübellemenin amacı sistemin rüzgar ve türbülans etkilerinden zarar görmesini engellemektir. Genellikle, uygulamalarda kullanılacak dübel sayısı 6 dübel/m2 esas alınarak hesaplanır. Ancak m2 başına kullanılması gereken ideal dübel sayısını bina yüksekliği ve bina çevresindeki çevre koşulları belirlemelidir.

BİNA KÖŞELERİNİN OLUŞTURULMASI


Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında, köşeler çatlama riski en yüksek olan ve aynı zamanda mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerdir. Bu nedenle köşe profilleri ile desteklenmelidirler.

DAMLALIKLI KÖŞE PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ


Damlalıklı köşe profilleri, köşelere yapıştırıcı yardımıyla sabitlenir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir. Yerleştirme sırasında profilin terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.

DİLATASYON PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ


Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri, dış cephe ısı yalıtım sisteminde de korunmalı, kesinlikle sıva ve yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalı; bu bölümlerde dilatasyon profilleri kullanılmalıdır.

FUGA PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ


Isı yalıtım levhaları, aralarında arzu edilen derz boyutu kadar boşluk bırakılarak döşenir. Derzin arkada kalan bölümüne, ısı yalıtımın sürekliliğini sağlamak amacıyla, uygun boyuttaki ısı yalıtım bandı yerleştirilir.

SIVA VE DONATI FİLESİ UYGULAMASI


Isı yalıtım levhalarının yapıştırma ve dübellenmesi işlemlerinden sonra yüzey sıvası uygulamasına geçilebilir. Uygulama için çimento esaslı yüzey sıvaları 25 kg’lık bir torbaya önerilen miktarlarda su eklenerek tercihen düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla karıştırılır.

DEKORATİF DIŞ CEPHE PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ


Çimento esaslı, akrilik esaslı, ince dişli bir mala ile dekoratif dış cephe profillerinin arkasına sürülür ve profiller yüzeye sabitlenir. Birleşim yerleri elastik tesviye macunu ile düzeltilir. Üzeri saçak vb. şekilde kapalı olmayan bölümlerde, profillerin sadece üst kısımlarına ince bir tabaka silikon uygulaması önerilir.

DEKORATİF SIVA UYGULAMASI


Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde genellikle tekstürlü hazır renkli sıvalar tercih edilmelidir. Son kat kaplamanın, dekoratif amacının dışında bir görevi de dış cepheyi ve yalıtım sistemini dış hava koşullarından korumaktır. Bu korumada, kaplamanın tanecik yapısı büyük önem taşır. Mimari nedenlerden ötürü "düz" bir boya gerekiyorsa, normal uygulamanın üzerine 1-2 kat daha sıva yapılmalıdır.

DEKORATİF DIŞ CEPHE ASTARI


Sonkat Boya Uygulamasına gecmeden önce Dekoratif Astar iyice karıştırılmalıdır.Rulo ve fırça ile su ilave etmeden uygulanabilir.Astarlanmış yüzey, kürünü tamamlayıncaya kadar su, yağmur, şiddetli rüzgar gibi etkilerden korunmalıdır.Astarlama işleminin kurumasından sonra son kat Boya uygulamasına gecilir.

SON KAT BOYA UYGULAMASI


Son kat kaplamalar için renk seçiminde fazla koyu renkler tercih edilmemelidir. Koyu renkler, açık renklere oranla güneş ışınlarını daha fazla çekecekleri için yüzeyde termik gerilmelerle birlikte çatlaklar oluşabilir.